Juridisk meddelelse

Juridisk meddelelse og ansvarsfraskrivelse

DENNE HJEMMESIDE EJES OG DRIVES AF GRASPOR ApSA/S, MED HOVEDKONTOR PÅ Gunnar Clausensvej 24b, 1th 8260 VIBY J, DANMARK, Cvr nr. 43140523 MOMS NrDK 

DENNE HJEMMESIDE ER FOR PRODUKTET GRASPOR. LÆS VENLIGST DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. 

VED BRUG AF DENNE HJEMMESIDE ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG BETINGELSERNE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅR OG BETINGELSER, KAN DU IKKE BRUGE SIDEN. 

 

Copyright 

Du må kun downloade materiale vist på denne hjemmeside til ikke-kommerciel og personlig brug og forudsat, at du respekterer og bevarer alle copyright-, varemærke- og andre meddelelser om ejendomsret. Billeder, der vises på dette websted, kan downloades til presseformål, forudsat at du bevarer alle copyright-, varemærke- og andre meddelelser om ejendomsret. De viste billeder må kun bruges som de er og i forbindelse med artikler vedrørende GRASPOR ApS A/S. Du må dog ikke ændre, kopiere, reproducere, genudgive, uploade, poste, transmittere eller distribuere på nogen måde indholdet af denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, grafik, lyd og video, til offentlige eller kommercielle formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra GRASPOR ApS .

Du bør antage, at alt, hvad du ser eller læser på denne hjemmeside, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet, og må kun bruges i henhold til disse vilkår og betingelser. GRASPOR ApS garanterer eller repræsenterer ikke, at din brug af materialer vist på denne side ikke vil krænke rettigheder tilhørende tredjeparter, som ikke ejes af eller er tilknyttet GRASPOR ApS . Billeder er enten ejet af eller bruges med tilladelse af GRASPOR ApS . Brugen af ​​disse billeder af dig eller nogen anden autoriseret af dig er forbudt, medmindre det specifikt er tilladt i disse vilkår og betingelser. Enhver uautoriseret brug af billederne kan være i strid med love om ophavsret, varemærkelove, love om privatliv og offentlighed og love om databeskyttelse. 

 

Ansvarsfraskrivelse 

Denne hjemmeside er lavet i overensstemmelse med dansk lovgivning. Din brug af og browsing på denne side er på egen risiko. GRASPOR ApS garanterer ikke, at den software, der bruges til dette websted, og informationen, online-applikationerne eller andre tjenester, der leveres ved hjælp af dette websted, er fejlfrie, eller at deres brug vil være uafbrudt. Der udvises rimelig omhu for at sikre, at webstedets indhold er nøjagtigt og opdateret: GRASPOR ApS  giver dog ingen garantier eller erklæringer om nøjagtighed, rækkefølge, aktualitet eller fuldstændighed af dette websteds indhold og kan ophøre med at distribuere webstedet uden forudgående varsel. Oplysningerne på dette websted er kun beregnet til generel vejledning. 

Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, der drives af andre tredjeparter end GRASPOR ApS . Sådanne links er kun til rådighed for din bekvemmelighed. GRASPOR ApS  fraskriver sig enhver kontrol over, forhold til eller godkendelse af websteder, som dette websted er linket til. 

GRASPOR ApS  A/S er ikke ansvarlig for noget tab, uanset om det er direkte, indirekte, tilfældigt eller som følge af adgang til, brug af eller tillid til noget af indholdet på denne hjemmeside eller websteder, som denne hjemmeside er linket til, uanset om sådanne indholdet har været nøjagtigt eller fuldstændigt. GRASPOR ApS  vil ikke betale nogen skadeserstatning, hvad enten det er for tab eller skade, straf eller andet på grund af sådan adgang til, brug af eller tillid til noget af indholdet på denne hjemmeside eller websteder, som denne hjemmeside er linket til. Denne ansvarsfraskrivelse og indholdet af denne hjemmeside er udelukkende underlagt dansk 

lov uden hensyntagen til dens lovvalgsregler. Enhver tvist, der udspringer af eller i forbindelse med denne juridiske meddelelse og ansvarsfraskrivelse, skal, hvis den ikke kan løses i mindelighed, udelukkende afgøres af de danske domstole. 

 

Opdateringer

GRASPOS ApS  forbeholder sig den ensidige ret til at opdatere, modificere, ændre og ændre sin juridiske meddelelse og ansvarsfraskrivelse til enhver tid. Alle sådanne opdateringer, modifikationer, ændringer og ændringer er bindende for alle brugere og browsere på denne hjemmeside og vil blive offentliggjort her. 

 

Kontakt

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne hjemmeside og/eller indholdet af denne juridiske meddelelse og ansvarsfraskrivelse kan sendes til support@graspor.com 

Sidst opdateret: 20. september 2022